WATOA UTHIBITISHO -II

TUFANYAJE KUZITENDA KAZI ZA MUNGU?

📖 Yohana 6:28 Basi wakamwambia, Tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu?

Mungu anaendelea kuongea na watumishi wake kama alivyoongea na akina Ibrahimu, Henoko, Musa, Eliya, Isaya na wengineo wengi. Bado anaongea na watu wake kama zamani, na ujumbe huu ni maongezi yake kwetu. Katika sura ya 18 ya kitabu cha Mwanzo tunaona Mungu alipanga kuiangamiza Sodoma na Gomora kutokana na maovu yao, lakini ili atimize hilo, tunasoma swali la ufunuo:

📖 Bwana akanena, Je! Nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Mwanzo 18:17

Bwana alitaka kumshirikisha mtumishi wake. Bwana aliongea na mtumishi wake na akamwambia mipango yake. Na katika mstari wa 19 anafunua siri kwa nini aliamua kuongea na Ibrahimu. Alisema:

📖 Kwa maana nimemjua …

Mungu alimjua Ibrahimu kuwa atafanya kwa kipau mbele jambo ambalo Bwana atamwambia. Bwana alijua kuwa Ibarahimu atamwamini huyu mtu na ataweza kuongea naye kibinadamu. Yakobo anatuambia kwamba Ibrahimu aliitwa “rafiki wa Mungu” (Yakoo 2:23)

Musa pia alikuwa rafiki wa Mungu ambaye waliweza kuongea ana kwa ana na kumfunulia mipango yake:

📖 Naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake … Kutoka 33:11

📖 Amosi 3:7 inasema “Hakika Bwana MUNGU hatafanya neno lo lote, bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake.”

Ahadi hizi siyo tu za kipindi cha zamani, maana Mungu tuliye naye ni Mungu ambaye kamwe habadiliki, yupo nyakati zote na habadiliki. Mungu hajaacha kuongea na watu wake katika mambo yake. Anataka kujifunua kwetu mara zote, lakini anajifunua kwa watu waaminifu kama alivyokuwa anajifunua kwao zamani.

Mwaka 2004 nilihudhuria mkutano wa kiroho katika uwanja wa Sokoine mkoani Mbeya, uliongozwa na Mwalimu Christopher Mwakasege, kwa mara ya kwanza nilisikia sauti ikiongea nami kama wazo kuwa “jiandae ukikua utafanya kazi hii, utaenda mataifa mengi kwa ajili yangu”. Haikupita nusu saa nikamsikia Mwalimu pale madhabahuni akisema kuna watoto wako hapa Bwana anataka niwaombee kwa kazi ya injili siku zijazo, tukapita mbele akaomba kuna maneno aliniambia nilimshangaa sana Mungu. Mwaka 2006 nilifunga siku tatu na kwa mara ya kwanza tulikuwa mlimani nikiomba na rafiki yangu Gasper Mungu akaongea nami tena, na hapo alinionyesha jinsi ambavyo atawaadhibu watendao dhambi – siwezi kusahau hadi leo. Toka kipindi hicho nilianza kujitambua kuwa mimi nitakuwa mtumishi wa Mungu!

Mwaka 2012 ndipo alipoongea nami tena waziwazi, nikiwa nasali kanisa langu lilelile la KKKT, akaniambia sasa nataka uanze kujifunza namna ya kunitumikia na nitakupeleka mahali pa kukua kiroho kwa haraka, nikapewa kuchagua mtumishi wa kunilea mmoja yuko Nigeria na mwingine yuko Tanzania. Katika ndoto hiyo niliambiwa changua nani akulee kati ya hao – sikujibu chochote, ndipo nikafunga na baada ya mfungo wa siku tatu nikajikuta jumapili ya disemba 16, 2012 nikiwa njiani kwenda kanisani (Lutheran), likaja wazo kwa nguvu sana kwamba tafuta kanisa la Efatha hapa Songea, sikujua kama pana kanisa la Efatha Songea, nilipowauliza watu wakaniambia lipo Mkuzo, hata mtaa wa Mkuzo pia sikuwahi kuusikia. Nikapanda daladala na nikafanikiwa kufika hapo na ndipo nikamkuta mmoja wa wale niliombiwa nichague anilee – Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira na akaongoza ibada na nikawa na amani tele ya kuokoka siku hiyo. Na kweli nikaokoka kwa kuongozwa na yeye mwenyewe, baada ya ibada akaniambia ukimaliza chuo kikuu unifuate Mwenge, na hata sasa ndiye aliyeniingiza rasmi kwenye utumishi huu wa kichungaji. Siku moja Bwana Yesu aliniambia usendelee kuhangaika kutafuta wa kumuoa bali mke ambaye utamuoa ni Vaileth, na siku nyingine akanitokea waziwazi na kusema fundisha viongozi wako (Julai 24, 2014). Sitaeleza yote hapa!

Wazo kuu

Mungu bado anaongea na watu wake hata leo, anasema kwa njia nyingi ikiwemo; Neno lake, muziki, watu, matukio yanayojirudia, mazingira, ndoto, maono, Roho Mtakatifu, mawazo, sauti ya wazi, amani na ishara namiujiza isiyo ya kawaida. Mungu daima anatuongoza, anatuelekeza, anatuonya, anatutia moyo, anatuahidi, anatufurahisha, tunatakiwa kuwa makini na kuuijua sauti yake ili tusiwe viziwi wa kiroho. Tutaweza kuzitenda kazi zake endapo tu tutafanya bidii kuisikia sauti yake hata kama dunia imejaa mashaka na mitazamo mingi.

Hatua za kusikia sauti ya Mungu

  1. Tuliza akili yako.
  2. Mfanye Mungu kuwa Mshauri wako namba moja.
  3. Uwe makini.
  4. Imarisha uhusiano wako na Mungu.
  5. Soma Biblia yako
  6. Fanya ibada (abudu)
  7. Daima tulia na kusikiliza

Je, unazifahamu njia nyingine ambazo Mungu anatumia kuongea na watu? Ziweke kwenye comment hapa chini.

🗣 TUOMBE

  1. Ee Baba, nisaidie kujua njia zako kwa namna nyepesi, niweze kukutumikia na kuuleta ulimwengu kwa Yesu Kristo!

Unaweza kujiunga kwenye group la PASTORBON la WhatsAPP kwa kujaza fomu hapa chini: https://forms.gle/957djapjw8gFLkF36

Pia, Like page ya Facebook: https://fb.me/boniemwa

WATOA UTHIBITISHO

SISI TU WATOA UTHIBITISHO

Matendo ya Mitume 1:8 Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi.

Roho Mtakatifu anakuja juu ya maisha yetu kwa kusudi. Ametolewa na Bwana Yesu kwetu waamini kwa ajili ya ulimwengu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu sio kwa ajili ajifurahisisha kwetu au kubarikiwa tu. Kuna wajibu ambao tunapaswa kuutekeleza kulinana na vipawa vya Roho Mtakatifu ulivyopewa.

Kazi za Mungu zinafanywa kwa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu pekee.

Yesu analiweka sawa hili anaposema tutapokea nguvu, au uwezesho, Roho Mtakatifu atakapotujilia juu yetu. Ukweli hasa hili ni kwamba nguvu itatufanya kuwa watoa uthibitisho wa Neno la Mungu kwa watu wa mataifa (wasio-okoka) kwamba Yesu yu hai. Tumeitwa tumeteuliwa na kuwezeshwa kama mashahidi rasmi wa Bwana Yesu kupitia uwezesho wa Roho Mtakatifu.

Wazo kuu

Yesu kupitia kwa Roho Mtakatifu, ametoa ahadi ya kukuwezesha na kukupa uwezo usio wa kawaida ili uweze kutoa uthibitisho kwamba Yu hai. Na hili ndilo kusudi kubwa la Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Uwezo wote wa kiungu, uwezo usio wa kawaida wa Roho Mtakatifu umeachiliwa kwetu ili tuweze kufanya kazi ya ushahidi.

📖 Mathayo 11:12 “Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka”.

Hatua za uanafunzi.

Kuna hatua tatu za msingi ambazo zinatimizwa ndani yako pale Roho  Mtakatifu anapokuwezesha uweze kuwa mtoa uthibitisho wa kwamba Yesu yu hai. Kwanza, anakupa uwezo wa kunena Neno la kweli lenye nguvu kwa kuhubiri injili kwenye maisha ya watu. Pili, anangára maishani mwako kupitia uwepo wake ili Kristo aonekane kupitia wewe. Tatu, Roho Mtakatifu anakupatia vipawa vya mawasiliano kupitia ishara, miujiza na maajabu. Haya ni maisha ya kweli, ambayo Mungu anataka ukue katika hayo kama mwanafunzi wa Kristo.

Soma: Matendo 1:4-8

🗣 TUOMBE

  1. Asante Roho Mtakatifu kwa matendo yako ya ajabu ndani yangu, na kwa kunisaidia niweze kutenda mambo makuu, katika Jina la Yesu, Amina.
  2. Ee Bwana, napokea uwezo wako wa kiungu ili kuuthibithishia ulimwengu kwamba uko hai na ni Bwana wa wote. Nijaze kwa upya leo kwa ajili ya kazi inayoendela. Ruhusu dunia ikuone WEewe ndani yangu ttangu sasa, katika Jina la Yesu nimeomba.

Unaweza kujiunga kwenye group la PASTORBON WhatsApp kwa kujaza fomu hapa chini: http://forms.gle/957djapjw8gFLkF36

Ni Kwa Ajili Ya Mema Yako

Tangu mwanzo, namna ambavyo shetani anafanya kazi amekuwa akipanda mbegu ya mashaka katika mioyo wa watu ambao Mungu amewawekea mpango maalum na kusudi la Mungu kwao. Mfano, wakati lengo la Mungu kumkataza Adam na Eva wasile tunda lililokatazwa lilikuwa ni kuwafanya waishi milele, wenye afya na ustawi, shetani akawaendea na kuwaambia eti Mungu kawakataza kwa sababu hawataki mema (Mwanzo 3:4-5).

Ni aina hii ya mashaka ambayo shetani alipanda kwa ndugu zake Yusufu baada ya kifo cha baba yao. Ashukuriwe Mungu Yusufu alikuwa mtu anajua Mawazo ya Mungu; akawazima mashaka yao mara moja. Kwa sisi wana wa Mungu siku hizi, Mungu ametufunulia mpango wake na makusudio yake kwetu katika Yeremia 29:11:

Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.”

Hili si wazo jipya kwa Mungu, isipokuwa hili limekuwa kusudio la Mungu kwengu tangu mwanzo wa uumbaji (Mwanzo 1:26). Elewa kuwa ni dhambi kuwa na mashaka dhidi ya mema katika nia ya Mungu. Anapotuongoza kufanya jambo au kuishi kwa namna fulani ambayo ni kinyume na namna ambayo shetani au watu wanatutegemea sisi kuishi kwayo.

Kwa kuwa Yusufu alifahamu Mawazo ya Mungu kuhusiana na yote yaliyomtokea alikataa kufanya ibada ya mashujaa kutoka kwa ndugu zake na akatuliza mashaka yao. Aliwafariji kwa kuwafanya waelewe kuwa matendo mabaya waliyomfanyia yalitokana na Mungu ili akamilishe kusudi lake katika maisha ya Yusufu.

Mwanzo 50:19-20 “Yusufu akawaambia, Msiogope, je! Mimi ni badala ya Mungu? 20 Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa, kama ilivyo leo.”

Kwa lugha nyingine Yusufu alikuwa anawaambia ndugu zake kuwa haikuwa wao ila Mungu aliyemtuma yeye Misri kwa kusudi lililo wazi sana. Ndiyo maana Mtume Paulo akasema;

Warumi 8:28 “Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani, wale walioitwa kwa kusudi lake.”

Bwana anasema na wewe kuwa acha kulalamika Kuhusu nini kinatokea kwako leo; ni kwa ajili ya mema yako. Mambo yako yatakuja kuwa mazuri sana endapo utaendelea kumpenda Mungu hata kama utakuwa katika hali mbaya sana, ambayo ina kusudi la kiungu. Narudia tena kukuambia wewe: ni kwa ajili ya mema yako, na muda si mrefu utajua ni kwa nini.

Mwanzo 50:15-21 “Ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, Labda Yusufu atatuchukia; naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda. 16 Wakapeleka watu kwa Yusufu, kunena, Baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, 17 Mwambieni Yusufu hivi, Naomba uwaachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya; sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. 18 Nduguze wakaenda tena, wakamwangukia miguu, wakasema, Tazama, sisi tu watumwa wako. 19 Yusufu akawaambia, Msiogope, je! Mimi ni badala ya Mungu? 20 Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa, kama ilivyo leo. 21 Basi sasa msiogope; mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji, na kusema nao vema.”

Omba: Baba, kutokana na Neno lako, mambo yote yafanyike mema kwa kusudi lako juu yangu, katika Jina la Yesu.