Changamoto (Challenges)

Challenges are not strange to life. A wise man once said, “Challenges are real to life but victory is real to the believer.”

The challenges are the stepping stones to your becoming a champion.

Tafsiri

Changamoto si kitu kigeni maishani. Mtu mwenye hekima aliwahi kusema kuwa “changamoto halisia wenye maisha, lakini ushindi ni uhalisia kwa mwamini”

Changamoto ndilo daraja lako la kufikia ushindi wako.

PastorBon.org
0752122744 WhatsApp.

KUWAJALI MASKINI

Kwa maana maskini hawatakoma katika nchi milele; ndipo ninakuamuru na kukuambia, Mfumbulie kwa kweli mkono wako nduguyo, mhitaji wako, maskini wako, katika nchi yako.” – KUMBUKUMBU LA TORATI 15:11

Biblia inazungumza jambo moja muhimu sana juu ya wito wetu kama wanafunzi wa Yesu, ambapo wengi wetu hatujali sana hilo. Jambo lenyewe linahusiana na kuwajali maskini.

Mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa; Maana huwapa maskini chakula chake.” – MITHALI 22:9

Moja ya njia ya haraka sana ya kubarikiwa na Mungu ni kuwasaidia maskini. Mungu mwenye nguvu Amesema maskini hawataisha kamwe huku duniani, na ni haki yake kuwajali maskini. Lazima tuelewe kuwa Mungu hata kuja duniani kufanya jambo hili wakati sisi wanadamu tupo. Ameshatoa amri kwa walio na kipato au mali kuwapa wale wasio na kipato. Hivyo yeyete anayewajali sana maskini kwa kuwasaidia atabalikiwa sana na Mungu wetu. Hii ni moja ya siri za baraka za Kiungu.

Mbali na baraka za hapa duniani kwa wale wanaowahudumia maskini, Bwana wetu Yesu Kristo anaenda mbali zaidi na kutuhakikishia baraka za uzima wa milele. Alisema watu wa namna hii watazawadiwa thawabu ya kutosha katika ufalme wa Mungu.

Kisha Mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, Njoni, mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu; 35 kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula; nalikuwa na kiu, mkaninywesha; nalikuwa mgeni, mkanikaribisha;” – MATHAYO 25:34-35.

Niliwahi kusoma habari za kiongozi mmoja mkubwa sana wa dini pale Nigeria ambaye alitoa ushuhuda wa namna alivyookoka wakati nchi yao wanapigana vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kutokana na maelezo yake huyo mtu alikuwa ana kimbia kimbia yale machafuko akajikuta kambilia kwa wanandoa fulani wa Kikristo na hao wanandoa walimpokea nyumbani kwao. Alishangaa sana kuona ndani ya muda mfupi mama mwenye nyumba akaleta sahani kubwa ya wali na kuweka mbele yake. Alisahangaa sana namna gani kaandaa chakula cha kutosha kiasi kile na namna gani waliweza kutoa chakula kizuri kama kile kwa mkimbizi kama yeye.

Baada ya muda naye akaamua kuungana na familia ile kumtumikia Mungu ambaye aliitunza familia iliyomwokoa wakati wa vita. Kwa jinsi ya kusaidiwa tu ndiyo ukawa mwanzo wa yeye kubadili dini na kuwa Mkristo. Leo, hii amefanikiwa sana katika huduma ambayo Mungu amempa imeenea dunia nzima Makanisa yake.

Hapa Ukweli ni kwamba wale waliompokea na kumuongoza katika njia ya wokovu wanafaidi matunda ya kuokoa roho za watu pamoja naye na mbinguni wanasubiri cheo chao.

Omba: Baba, nipe neema ya kutoa misaada, nataka kuwajali na kuwatunza maskini katika Jina la Yesu Kristo.

Zaa Matunda

YOHANA 15:2 “Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa; na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa.”

Maneno”mkazae matunda” yalianza katika Mwanzo 1:28, pale ni kama agizo, lakini pia tunaweza ita ni baraka. Na tunajua Neno la Mungu ni lazima litimie, halirudi bure.

Yohana 15:8 “Hivyo hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana; nanyi mtakuwa wanafunzi wangu.”

  1. Baba anatukuzwa sana tunavyozaa sana.
  2. Tunaonesha kuwa wanafunzi wake.

Na mtu asiyezaa matunda Mungu humhesabu kama ni muasi wa agizo la kusudi la uumbaji wake.

Mathayo 21:19 “Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu; akauambia, Yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini ukanyauka mara.”

Mtini huu na mfano wa Talanta Mathayo 25:14-30 unaonesha wazi kuwa Mungu Anataka kutuona sisi tukizaa matunda. Pia mifano hii inaonesha wazi kuwa Mungu atahukumu kwa kigezo cha kuzaa matunda, kwa kiasi cha matunda yenyewe na ubora wake.

Mungu anategemea sisi tuzae matunda kwa katika maeneo kama

1. Kuvuna roho za watu.

2. Utakatifu

3. Haki

4. Upendo na

5. Fedha

Ni muda mzuri kujitathimini je wewe unazaa matunda? Kwa wale wanaozaa matunda ni muda mzuri wa kuzaa zaidi. Ukibaini kwamba wewe huzai matunda Mungu anakupa nafasi ya pili, tumia nafasi hii kuzaa matunda kwa uaminifu sana. Ili uweze kuzaa matunda yakupasa uwe na;

1. Wokovu halisi (confessing your sins and giving life to Jesus lets deliverance)

2. Ukae ndani ya Mungu (Total submission to the will of God). Hapa unapata neema ya kuwa mzaaji matunda.

Soma: Luka 13:6-9 “Akanena mfano huu; Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu; akaenda akitafuta matunda juu yake, asipate. 7 Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, Tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu; uukate, mbona hata nchi unaiharibu? 8 Akajibu akamwambia, Bwana, uuache mwaka huu nao, hata niupalilie, niutilie samadi; 9 nao ukizaa matunda baadaye, vema! La, usipozaa, ndipo uukate.”

Maombi:

1. Bwana naomba usimkate huyu asikiaye fundisho hili wala usimbadirishe katika nafasi yake kwa Jina lenye uweza la Yesu Kristo.

Chukua hatua: Mwambie “Baba, nipe kuzaa matunda katika kila eneo la maisha yangu, kwa Jina la Yesu ninaomba”

You Are Beautiful or Handsome, No Matter What Anybody Says

frI found this quote:

“No object is so beautiful that, under certain conditions, it will not look ugly.”
by Oscar Wilde

In life so many people care so much about someone’s exterior, than really thinking about what is important on the inside. Do you have people in your life and people who surround you and tell you, your not beautiful? Your not up to par? Well, they couldn’t be more wrong. All of us have a beauty about us inside and outside. Inner beauty is far more important. I know when someone is saying about being beautiful automatically think of the exterior and do not seek past that. A beautiful personality is far more attractive. A beautiful person possesses mature, loving, thoughtful and honest qualities. I think a lot of people misconstrued (misinterpreted) beauty.

We all have great qualities, and were all beautiful in our own unique way, no matter how we look like, no matter our shape, figure and so much more. A few blogs ago, I explained about Natural beauty and why putting on too much make up ruins your look. I am not trying to tell people what to do, and how to dress, but were all different people, and we all have different styles, different ways of dressing up and that is fine. I am not discriminating against what people wear, or how they wear it.

If some people sit back and think about all the qualities they have instead of being so negative about yourselves, you wouldn’t be so depressed and you wouldn’t sell yourself short. Putting yourself down and making a big fuss about “I am not beautiful” “I am Ugly” “Nobody Likes Me” “I am not good enough”. You should take those thoughts and throw them out to the dumpster and stop thinking those terrible things. It makes matters worse. No Matter what anybody says, no matter what happens, always think positively and always be a step ahead. Life is too short to be depressed and be thankful that you are here on earth and be thankful you are living. If we all take depression out of our lives, and if we take out putting ourselves down, this world would be a much happier place and I would see more people with smiles on their faces. It is not worth beating yourself up about anything. Keep smiling, because let me tell you a secret, smiling is beautiful and it makes people more beautiful than they already are. Smiling makes a world of a difference, smiling gives energy, smiling gives a sense of happiness although sometimes we really aren’t but that smile can light up the world.

Each day that passes when you go to bed smile, when you wake up you smile and be thankful everyday that you have another chance at life, when your occupied with the busy day to day life, make time to smile because that is one of the most beautiful things in this world. The next time you think about telling yourself that your ugly, snap out of it and get back to reality, look in the mirror and say I am beautiful. Make life better and stop being negative. It is not healthy. Don’t just sit there, do something about it. You will see how incredible your life will change and that change will impact everyone around you. Try it, you won’t go wrong.

Rolling on the floor laughing“The good is the beautiful.”Smile
-Plato

Wilted rosethanks1Red rose


You can find me on:

fb Facebook twitt Twitter link LinkedIn


BAADHI YA WATU HUJA KATIKA MAISHA YAKO KAMA BARAKA, BAADHI KAMA MASOMO TU.

Kuna mambo mengi sana ambayo ni muhimu kuyajua katika maisha na kujua aina mbalimbali za watu, kujifunza namna ya kuwasoma wanadamu, na kujua namna ya kutofautisha kati ya kuwa na watu wanaotufaa na wasio tufaa. Ni bora na muhimu sana kujiweka karibu na watu wa aina zote na kujua huyu ana akili gani na huyu ni wa aina gani kwa kuangalia utu wao, tabia zao, mwenendo wao, matendo yao na jinsi wanavyoweza kupambanua mambo. Ni muhimu kujua hili, baadhi ya watu huja katika maisha yako kama Baraka kwa kuwa wanakufaa sana katika maisha na wa kweli kwa kwako, kamwe hawawezi kukudanganya na kamwe hawawezi kukusaliti ama kukuondolea imani nao, hawa siku zote ni kama uti wa mgongo wako , ni sehemu ya maisha yako na huishi nawe bila ya kutafutiana au kuwekeana madoa.

Lakini kuna baadhi ya watu huja katika maisha yako kutoa somo tu, wakati mwingine urafiki, mahusiano vinaenda tofauti na vile ulivyo tarajia ama kukusudia katika maisha yako kutokana na kundi hili la watu na hapo ndipo swala la kujifunza linakuja. Kwani utaona rangi halisi ya mtu , utu halisi wa mtu, mwenendo halisi wa mtu na tabia yake halisi hujitokeza muda huu. Hatua hii ndipo utawajua watu na baadhi ya watu wana karama (gift) kuwasoma wenzao papo kwa papo na kujua huyu ni mtu wa aina gani kwa kuangalia tu baadhi ya mambo kama vile, macho, jinsi anavyoonesha sura yake na matendo halisi ya mwili wake kama vile kujitikisa, geuka geuka n.k hapa waswahili wanaita –body language.

Vitendo vya mtu na macho yake vinaonesha sana kuwa huyu ni mtu wa namna gani? Naona unajiuliza Boniface anaongea nini hapa… nasema hivi, kuna watu wana uwezo wa kumtazama mtu maramoja na wakaeleza mambo ambayo mtu mwingine kamwe hawezi kuyaona hata iweje. Sote tunatakiwa kujifunza namna ya kuwasoma watu na kuwa wahukumu wazuri wa tabia za watu. Ukijifunza hili litakusaidia sana katika maisha yako ya kila siku na yajayo katika kutengeneza marafiki, mahusiano na mambo mbalimbali yanayohusiana na kushirikiana. Ni muhimu sana kuwa makini kabla ya kumwamini mtu na kumpa moyo wako wote, ufahamu wako wate na roho yako pia. Ni rahisi sana kudanganywa na watu ambao wao wanauwezo mkubwa wa kudanganya kwa mambo ambayo tunatamani kuyasikia na wanajaribu sana kukonga nyoyo zetu kwa kubadili akili zetu na mitazamo yetu, kumbuka hutumia mbinu za ziada au triki kali sana. Kujifunza mambo ya muhimu katika maisha ni jambo la muhimu sana, itatusaidia kukua, itatusaidia kwa matatizo yasiyoisaha yanayoweza kujitokeza muda wowote, na hata mambo mapya katika maisha ambayo yulikuwa bado hatujayakabili au kuyafikia. Kuna aina zote za watu katika dunia hii; kuna tabia nyingi sana na mambo mengi kutokana na mazingira halisi. Kwa kadri unavyojinza zaidi ndivyo tunavyozidi kuwa na uwezo zaidi wa kukabiliana na watu, kukabiliana na hatua mbalimbali za ukuaji wa mtu katika maisha yetu. Tunatakiwa kujifunza kutokuamini haraka na kujifunza kutokutoa kwa asilimia mia moja vinginevyo utoapo asilimia mia moja zako uwe na uhakika na kile ukifanyacho. Wakati mwingine maisha yanaweza kuyeyusha kitu kigumu, lakini tunahitaji kuwa imara na tunahitaji kufunga kurasa mbaya tulizopitia na kufungua kurasa safi kwa umakini.

Ndugu zangu, Maisha matamu sana lakini mafupi mno. Kila jambo hutokea kwa sababu fulani, iwe nzuri ama mbaya lakini ni sababu murua, kuna watu wanakuja katika maisha yako na wengine wanatoka kutoka na sababu mbalimbali. Sote tupo katika njia tofauti katika maisha na muhimu zaidi ni nani tunamchukua kuwa nasi katika hii safari na nani tunashirikiana naye naye au nao pamoja. Kuwa na furaha, kuwa na mtazamo chanya, jasiri, mhalisia wa maisha. Kama mambo ni magumu, yanayumba na yanakusononesha kwako sasa, siku zote kumbuka kuwa hakuna masika yasiyo kuwa na ncha. Mungu yupo siku zote kutulinda na kututazama kwa msaada. Kujifunza masomo muhimu tunayopitia katika maisha ni jambo ambalo litakusaidia sana katika maisha ya usoni au mbeleni. Japokuwa mara nyingi hawaamini kama ipo siku wakao-nyookewa kwa matumaini kidogo, mambo makubwa huja kwa uvumilivu, ustahimilivu na maono ya kimikakati. Tunapotegemea na kuendelea kutegemea, ianaweza kuchukua muda nab ado matokeo yakawa tofauti na matarajio yetu. Usikae unatafakari mategemeo yako muda wote, wewe fanya kazi, soma, n.k usijitie nuksi (don’t jinx yourself) usijikandamize mwenyewe na mawazo. Acha watu wazuri katika maisha yako waje kwa nguvu ya asilia au naturall. Hakika Mungu atakuweka katikati ya kundi la watu wema na kila kitu kitakuwa sawia kwako.

Najua fika muda mwingine mambo hayaleti maana kabisa kwa namna gani maisha yako yalivyo au watu ulionao karibu. Tunahitaji kuwa watu wa mtazamo wa mbali na kujikita katika kufanya kazi au kusoma alama za nyakati. Fanya lisilowezekana, liwezekane bila majuto, hakuna kurudi nyumana fanya kile ambacho ni bora kwako wewe ili kupata raha yako mwenyewe na ndoto zako na matakwa yako yatimie. Lazima itokee yatimie, penye nia pana njia siku zote na kwa kila jambo. Anza kujaribu, kwa muda mfupi utaona mabadiliko. Usiogope, kuwa na furaha na endelea kusongesha gurudumu lako la maisha.

Kama somo hili linaeleweka basi nitie moyo kwa kusema asante ukisoma na kama halieleweki uliza ntafafanua nikitulia..


   Mwandishi wa makala hii anapatikana pia:

fb Facebook        twitt  Twitter           link LinkedIn