Anza Jambo Jipya Dogo Tu

AYUBU 8:7 “Tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, Lakini mwisho wako ungeongezeka sana.”

Mwanzo wa jambo ni wa muhimu sana kwa sababu unasasidia kuwa kama msingi ambapo kila kitu kinasimama. Namna unavyoanza jambo linaonesha ile spidi, tabia na kiwango cha kufaulu ama kufeli utakacho pambana nacho katika jambo au mradi huo. Nina habari njema wako: kwamba kama Yesu yuko upande wako, daima unaweza kuanza upya jambo, hata kama umepoteza matumaini kiasi gani.

Hakuna kupoteza matumaini kwake atembeaye na Mungu. Yeye ni nguvu na chanzo cha kila kitu unachotaka kuvipata katika maisha yako (Wakolosai 1:17). Katika hali yoyote ambayo umepoteza matumaini ya kushinda baada ya kushindwa mara nyingi, ukimshirikisha Yesu utaweza kuanza mwanzo mpya. Petro alikuwa amekata tamaa anaosha nyavu zake ili akapumzike lakini Bwana Yesu alipofika (Luka 5:2-6).

Kibinadamu Petro alifanya kila alichopaswa kufanya. Alifika mtoni mapema sana Asubuhi, alikuwa na vifaa vya kufanyia kazi na alienda na timu nzuri ya wasaidizi, bado hakupata majibu mpaka Alfa na Omega alipofika. Yesu atakujia katika kila eneo unalo hangaika nalo katika Jina la Yesu.

Moja ya changamoto kubwa ya wanao mwamini Yesu ni kukosa uwezo wa kumpatanisha majira ya Mungu na yao. Tunapata ugumu wa namna ya kuunganisha maisha yetu ya sasa na ubadaye wetu. Tunatakiwa kuelewa kuwa Mungu amejikita katika Kusababisha vitu visivyo na thamani kuvipa heshima. Mungu anaweza kukuita wewe ni Meneja wakati unafanya kazi kama mtumwa, anaweza kukuita wewe ni bilionea wakati hata hujui utatoa wapi chakula cha muda mchache ujao. Tatizo kubwa la Wakristo ni Kukosa imani na hofu kile Mungu kawaitia. Wengi wamebakia katika hali ileile kwa kitambo kirefu kwa sababu tu wana hofu kuanza kwa imani. Wengi wamepoteza fursa nyingi sana kwa sababu tu hawako tayari kuacha starehe zao. Milango mingi mikubwa imefungwa kwa sababu wale ambao ilifunguliwa kwao hawana ujasiri wa kutenda. Eti, kwa sababu umejaribu kila njia ili ufanikiwe na hujafanikiwa na hujafanikiwa basi ndiyo umekataa tamaa.

Unachotakiwa kufanya ni kumwita Alfa ambaye ni Yesu. Atakupa mwanzo mpya kabisa, na atakuongoza mpaka ule mwanzo wako mdogo unageuka kuwa mkubwa sana. Kamwe usidharau siku za mwanzo mdogo. Huwezi kupata utukufu bila historia. Hakikisha kwamba kila wakati unamtukuza Mungu kwa kila hali unayopita nayo kimaisha. Watu wengi sana wanachanganyikiwa na kile kikubwa Mungu anafanya na wengine maisha ya wengine, wakiacha kusherehekea kidogo ambacho Mungu hutenda kwao.

Kamwe usiidharau biashara inayoanza kidogo. Kamwe usiidharau nafasi yako ya kazini inayoanza kama haina maana. Kamwe usidharau Mazingira ambayo hayaoneshi matumaini ya ushindi. Kamwe usidharau ndoa inayo anza kwa udogo. Kiwango ulicho nacho sasa si chako, uko katika hatua ya kufikia uendako na haiwezekani ukawa hivyo mpaka dunia ione utukufu wa Mungu katika maisha yako.

Soma:

Zakaria 4:8-10 “Tena neno la Bwana likanijia, kusema,9 Mikono yake Zerubabeli imeiweka misingi ya nyumba hii, na mikono yake ndiyo itakayoimaliza; nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu.10 Maana ni nani aliyeidharau siku ya mambo madogo? Kwa kuwa watafurahi, nao wataiona timazi katika mkono wa Zerubabeli; naam, hizi saba ndizo macho ya Bwana; yapiga mbio huko na huko duniani mwote.

Daima Ubarikiwe Msomaji,

Mch. Boniface Evarist.

Are you an Entrepreneur?

Are you an Entrepreneur?
Ask yourself this question, “Do I have what it takes to be a home entrepreneur?” Like any business venture, a home- based business requires an investment of time, energy and resources.

An entrepreneur is a person who has decided to take control of his future and become self-employed-whether by creating his own unique business or working as a member of a “team”, as in multi-level marketing. There are several character traits and work ethics that are common to successful entrepreneurs.

Entrepreneurs are careful about money. They always know how much money they have. They know the value and cost of things so they can recognize a real bargain.

Most entrepreneurs earned money when they were teenagers -babysitting, mowing lawns, delivering newspapers, sacking groceries, etc.

Entrepreneurs are competitive by nature. Many were active in sports and other competitions in high school and college. Others were competitive in wanting to make good grades, earn the respect of their parents and teachers and achieve their goals. Entrepreneurs believe in the old adage, “the early bird gets the worm.” They sleep and eat enough to maintain their energy levels but they don’t usually linger over nonproductive tasks.

Entrepreneurs are risk- takers who trust their hunches and act on them. Taking risks can be small first steps, like placing your first ad in a mailorder publication.

Entrepreneurs have a “head for business.”They are always thinking of new ideas and new ways to make money or increase their business. They are not afraid to put these ideas to use.

Entrepreneurs are usually loners rather than joiners. That’s one reason why the home-based, mailorder business is so appealing to many entrepreneurs. They prefer a solitary work environment.

Entrepreneurs are usually honorable people who do business based on a handshake or a promise. They tend to form strong associations with others who share this work ethic.

Entrepreneurs do set aside time for leisure activities and family.Their principal form of relaxation is their work, but they do realize the importance of downtime and spend time with their family.

Entrepreneurs don’t retire. They may sell or change their business, thinking they will retire, but they just can’t ignore.

Entrepreneurs are professionals. Whether working from their bedroom, the kitchen table or a modern, well-appointed home office, they operate just as they would if they were in an expensive office building in a major city. When they are working, they don’t let outside influences distract them.

In general, entrepreneurs are people who have high energy, feel self-confident, set long-term goals, and view money and financial security as a measure of accomplishment and piece of mind. They persist in problem solving, take risks, learn from failures(their own and from others), take the initiative, accept personal responsibility and use all available resources to achieve their success.

Entrepreneurs compete with themselves and believe that success or failure lies within their personal control or influence. They do not see non-successes as failures but as learning experiences. Most of all, they never give up and never quit striving for success. If you fit most of these criteria, you have what it takes to be an entrepreneur. Success comes mainly from educating yourself and- A LOT OF HARD WORK!

You can find Boniface on
Facebook
LinkedIn
Twitter

Are you an Entrepreneur?

Are you an Entrepreneur?
Ask yourself this question, “Do I have what it takes to be a home entrepreneur?” Like any business venture, a home- based business requires an investment of time, energy and resources.

An entrepreneur is a person who has decided to take control of his future and become self-employed-whether by creating his own unique business or working as a member of a “team”, as in multi-level marketing. There are several character traits and work ethics that are common to successful entrepreneurs.

Entrepreneurs are careful about money. They always know how much money they have. They know the value and cost of things so they can recognize a real bargain.

Most entrepreneurs earned money when they were teenagers -babysitting, mowing lawns, delivering newspapers, sacking groceries, etc.

Entrepreneurs are competitive by nature. Many were active in sports and other competitions in high school and college. Others were competitive in wanting to make good grades, earn the respect of their parents and teachers and achieve their goals. Entrepreneurs believe in the old adage, “the early bird gets the worm.” They sleep and eat enough to maintain their energy levels but they don’t usually linger over nonproductive tasks.

Entrepreneurs are risk- takers who trust their hunches and act on them. Taking risks can be small first steps, like placing your first ad in a mailorder publication.

Entrepreneurs have a “head for business.”They are always thinking of new ideas and new ways to make money or increase their business. They are not afraid to put these ideas to use.

Entrepreneurs are usually loners rather than joiners. That’s one reason why the home-based, mailorder business is so appealing to many entrepreneurs. They prefer a solitary work environment.

Entrepreneurs are usually honorable people who do business based on a handshake or a promise. They tend to form strong associations with others who share this work ethic.

Entrepreneurs do set aside time for leisure activities and family.Their principal form of relaxation is their work, but they do realize the importance of downtime and spend time with their family.

Entrepreneurs don’t retire. They may sell or change their business, thinking they will retire, but they just can’t ignore.

Entrepreneurs are professionals. Whether working from their bedroom, the kitchen table or a modern, well-appointed home office, they operate just as they would if they were in an expensive office building in a major city. When they are working, they don’t let outside influences distract them.

In general, entrepreneurs are people who have high energy, feel self-confident, set long-term goals, and view money and financial security as a measure of accomplishment and piece of mind. They persist in problem solving, take risks, learn from failures(their own and from others), take the initiative, accept personal responsibility and use all available resources to achieve their success.

Entrepreneurs compete with themselves and believe that success or failure lies within their personal control or influence. They do not see non-successes as failures but as learning experiences. Most of all, they never give up and never quit striving for success. If you fit most of these criteria, you have what it takes to be an entrepreneur. Success comes mainly from educating yourself and- A LOT OF HARD WORK!

You can find Boniface on
Facebook
LinkedIn
Twitter