Soma Biblia Yote kwa Mwaka Mmoja

Mathayo 15:22-23 (SUV)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
²² Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, Unirehemu, Bwana, Mwana wa Daudi; binti yangu amepagawa sana na pepo.

²³ Wala yeye hakumjibu neno…

Soma zaidi: Sefania 3:17
“Bwana, Mungu wako, yu katikati yako shujaa awezaye kuokoa; Atakushangilia kwa furaha kuu, Atakutuliza katika upendo wake, Atakufurahia kwa kuimba.”

UJUMBE
Inawezekana ni mwana wa Mungu unayesoma maneno haya, yawezekana umejaa huzuni, maswali na kila namna ya kuvunjika moyo, mapigo ya moyo yanakutwita kwa sababu upo katika gali ambayo hukuitarajia. Unatamani kuisikia sauti ya Bwana Mungu “uwe na amani”, lakini ukimya na usiri wa kushangaza japo unaniuliza Mungu maswali mengi – “Hakumjibu Neno lolote.”

Moyo wa huruma wa Mungu lazima uume kusikiliza huzuni za watu wote duniani, malalamiko, vilio ambavyo vinainuka kutokana na udhaifu wetu, mioyo isiyo na subira, kwa sababu hatuoni mapenzi yetu yakijibiwa. Hana kawaida ya kujibu kila kitu ambacho macho yetu yanaona au tunachokitolea machozi.

Ukimya wa Yesu ni wa maana kama kauli yake ilivyo ya maana, unaweza kuwa ni ishara, haimanishi kwamba hajakukubali, bali anakukubali na ameamua kunyamaza kwa kusudi na baraka kwako.

Kwa nini unainamisha chini roho yako? Unapaswa kumshukuru Mungu hata akikaa kimya. Sikiliza hadithi hii ya binti wa zamani ya namna ambavyo Mkristo mmoja aliota kwamba aliwaonya wengine watatu katika maombi. Walipokuwa wamepiga magoti Bwana Yesu akasogea karibu nao.

Alipomsogelea wa kwanza, Aliimwinamia kwa unyenyenyekevu na upendo, akitabasamu na kumuonesha upendo na akaongea naye kwa kilugha, uwazi na raha sana n.k

Akamwacha akaamwendea wa pili, lakini aliweka mkono wake tu juu yake na huyu msichana akainamisha kichwa, alimtazama tu kwa kumkubali.

Kwa mwanamke wa tatu, alipita haraka, bila kusimama kwa Neno lolote wala salamu. Huyu mwanamke aliyekuwa anaota akajisemesha “Basi anapenda sana wa kwanza, na wa pili pia anapenda kiasi, ila huyu wa tatu hajamfanyia chochote cha kuonesha upendo kama kwa yule wa kwanza; na huyu wa tatu alihuzunika Sana kwa sababu hajaambiwa chochote na hata jicho la upendo halikuwepo.

“Ninashangaa sijui kafanya nini, kwa nini Bwana ameonesha tofauti sana kwa wote watatu?” Akiwa anatafakari hayo, Bwana mwenyewe akatokea pembeni yake na kusema: “Ewe mwanamke! Mbona umenitafsiri vibaya. Yule mwanamke wa kwanza anahitaji msaada wangu wote na nimjali Sana ili aweze kupita kwenye njia nyembamba. Anahitaji upendo wangu, mawazo yangu na msaada wangu kila saa. Bila hivyo atashindwa na kuanguka.

“Wa pili, ambaye nilimtazama na kumwacha, anayo imani na anajiamini ingawa mambo yanaweza kubadilika na akafanya chochote ambacho watu hufanya”

“Yule wa tatu, ambaye nilionesha kutomwangalia, na nikamwacha, anayo imani na upendo ya kiwango bora, ninamfundisha haraka hatua za kufanya makuuu na utumishi Mtakatifu.”

“Ananijua vizuri na ananipenda kwa dhati na kuniamini kupita kawaida ya wanadamu. Haitaji mpaka nimfanyie kitu kujua nina mpenda, hana shida na havunjiki moyo kabisa kwa jambo lolote Yeye anafaulu mtihani wa kipimo cha upendo wake kwangu. Nimeshapanga kwamba atashinda duniani na Mbinguni ataingia; kwa kuwa ananiamini mimi kiasi kwamba hata akili yake ikikataa, moyo wake unaweza mshawishi kuniasi lakini huyo wa tatu hawezi kuniacha kamwe; – kwa sababu anajua ninachofanya kwa ajili ya ukulele wake, na kwamba ninachokifanya hahitaji maelezo leo, ataelewa hapo badaye.

“Nimemnyazia mpenzi wangu kwa sababu ninapenda zaidi ya nguvu ya maneno ya wanadamu yanaweza kueleza, au namna moyo wa mwanadamu unavyoweza kuelewa. Akaniambi ” kwa faida yako, pia jifunze junipenda katika roho, pasipo kunipenda huku unataka kitu fulani kwa sababu unajua ninacho.””

Bwana “atatenda makuu kwako” ukiamua kujifunza siri ya ukimya wake, na ukamsifu daima, kwa maana hivyo ulivyo na pumzi uliyonayo ni zaidi ya unavyotamani. Subiri kwa upendo, asianze mengine kwa sababu Bwana amenyamaza. Anawajua waliowake na anatuwazia mema daima. _ Ndilo fungu langu.

DOKEZO
Mpende Mungu hata kama hajafanya unachotaka akufanyie.

Unaweza kujiunga Telegram kwenye group la Pillars of Destiny ili kupata masomo haya kila siku.

One thought on “MWAMINI MUNGU HATA ASIPOJIBU

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s