Challenges are not strange to life. A wise man once said, “Challenges are real to life but victory is real to the believer.”

The challenges are the stepping stones to your becoming a champion.

Tafsiri

Changamoto si kitu kigeni maishani. Mtu mwenye hekima aliwahi kusema kuwa “changamoto halisia wenye maisha, lakini ushindi ni uhalisia kwa mwamini”

Changamoto ndilo daraja lako la kufikia ushindi wako.

PastorBon.org
0752122744 WhatsApp.

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s