Changamoto (Challenges)

Challenges are not strange to life. A wise man once said, “Challenges are real to life but victory is real to the believer.”

The challenges are the stepping stones to your becoming a champion.

Tafsiri

Changamoto si kitu kigeni maishani. Mtu mwenye hekima aliwahi kusema kuwa “changamoto halisia wenye maisha, lakini ushindi ni uhalisia kwa mwamini”

Changamoto ndilo daraja lako la kufikia ushindi wako.

PastorBon.org
0752122744 WhatsApp.