Uko njiani kuelekea mpenyo wa kiroho katika maisha yako ambao utakupeleka mbali sana zaidi ya matarajio yako uliyowahi kujiwekea. Nakuhakikishia kwamba kwa kadri utakavyozidi kusoma na kuongeza kweli hizi ndani ya roho yako, mstari kwa mstari na amri kwa amri, hutakuwa kama ulivyokuwa. Maisha yako yatabadilishwa, utapokea upako mpya wa nguvu za Mungu. Utajua namna ya kuzitenda kazi za Mungu!

Lengo kubwa la masomo haya ni kukufanya uweze kutoka katika hali ya mazoea na kuingia katika hatua ya viwango vipya, kuwa mpya kabisa na chombo chenye ufanisi mara mia. Yaani utakuwa ni mtumishi ambaye Mungu na watu wanajivunia uwepo wako maana utakuwa mwanajeshi ambaye unawafugua watu kutoka kwenye vifungo na utumwa wa adui katili, shetani. Na hii ndiyo kazi ya Mungu.

Katika mfululizo wa fundisho hili kwa yeyote atakaye zingatia sana jiandae kuingia kiwango kikubwa ambacho hujawahi kufikiria kufikia na hujawawahi kuwa nacho. Mungu tunayemtumikia ni Mungu ambaye hana mipaka, tunahitaji kufikia kiwango cha kuwa na nguvu za Mungu ambapo hatutazuiliwa na chochote.

UMEITWA ILI KUTUMIKA

Mikononi mwako kuna kazi za badaye za Mungu. Huduma ya kufanya kazi za Mungu si ya madhabahuni tu, maana wengi wanajiona hawahusiki tunapozungumzia huduma. Siku za leo, neno mtumishi tunalielewa kama ni la watu ambao wameenda shule za Biblia au seminari. Lakini tafsiri ya neno mtumishi kwa Kigriki ni kutumika. Yesu alilisitiza sana umuhimu wa kuwa watumishi. Tunaliona hili katika aya ifuatayo ambapo maneno yote mawili yametumika:

📖 “Lakini haitakuwa hivyo kwenu; bali mtu ye yote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, na awe mtumishi wenu; 27 na mtu ye yote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu; 28 kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi”.

Mathayo 20:26-28

Maana halisi ya neno “mtumishi” linakuja kupatikana hapa. Yesu alisisitiza sana umuhimu uvumilivu wa kweli kwa mtu ambaye kweli anataka kutumika. Kwa maneno mengine niseme kwamba, kabla hujawa mtumishi lazima uwe tayari kujitoa (kwa kutoa muda wako, kipaji chako, fedha zako na chochote ulichonacho)kama Yesu alivyojitoa kama fidia ya wengi.

Sisi sote, uwe daktari, mwanasheria, mhasibu, mke wa nyumbani, mjane na kila mtu anayesema Yesu ni Bwana anaweza kuwa mtumishi kwenye maana ya neno na “kuzitenda kazi za Mungu”.

Wazo kuu

Ni kwamba kila mshirika wa kanisa la kwanza alikuwa mtumishi. Mtume Paulo alimuagiza Timotheo kuwashirikisha wengine kweli aliyoiona na kusikia.

📖 Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine.

2 Timotheo 2:2

Inaonesha kuwa kila mtu katika kanisa la Kwanza alikuwa mtumishi japo sio wote walihubiri kama Petro na Paulo ingawa walikuwa ni watumishi. Neno la Mungu likaenea nyumba kwa nyumba. Hatuwezi kuufikia ulimwengu wote kwa kile kiitwacho eti utumishi wa madhabahuni tu, kila mshirika wa Mwili wa Kristo ni Mtumishi. Ni kweli huduma tano zilikuwepo katika kanisa la kwanza, lakini zilitenda kazi sawa na mpango wa Mungu. Kazi yao kubwa ilikuwa ni kuwakamilisha watakatifu ili waweze kutenda kazi ya huduma! Na kila mtu akawamtumishi.

Wanawake waliosafiri pamoja na Bwana Yesu na wanafunzi walifanya kazi ya kupika chakula, lakini pia ndiyo walikuwa wa kwanza kubeba habari za kufufuka kwa Bwana Yesu kuwapelekea wanafunzi. Dorkasi alitumika kupanda mbegu na kugawa nguo kwa wahitaji. Stephano alikuwa mmoja wa watu saba waliochaguliwa kwenda kulikuza kanisa na akadhihirisha ishara na miujiza kwa watu wake.

📖 Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii; na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na waalimu; 12 kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe;

Waefeso 4:11-12 “

Mungu anataka akutumie kwa namna yako

Mungu anataka uwe mwakililishi wake, ukitoa uthibitisho wa kwamba Yesu yu hai. Giza la dhambi limetawala mazingira yakuzungukayo na anataka wewe uweze kuangaza kama nuru. Ametoa nafasi ambayo wewe pekee unaweza kuijaza. Wenye dhambi wanatakiwa waone wewe unavyowamulikia na wakufuate toka mbali. Mungu hataki watakatifu waondoke duniani (Zaburi 16:3). Anataka watumishi wote kwa kazi zao waweze kuangaza nuru wanapofanyia kazi.

📖 Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. 15 Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango; nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. 16 Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni.

Mathayo 5:14:-16

Mimi na wewe tunao wajibu wa aina moja, na kwa wajibu huu Bwana Yesu ametupatia nguvu na uwezo ambao unatufanya tuwe washindi na kuangaza kama nuru katika dunia hii, tukiwaleta waume kwa wake kwa Kristo. Mimi na wewe tu watumishi tunaotakwa kufanya kazi kuu mbili. (Somo litaendelea kesho)

🗣 TUOMBE

  1. Asante Baba Mungu kwa chakula hiki cha kiroho kilichonifikia.
  2. kwa jina la Yesu, ninaomba achilia upako wako – ili kila asomaye ujumbe huu ajitiishe kwako tangu sasa. Mpe ufahamu kwamba chapisho hili haliko mikoni mwake kwa bahati mbaya, bali ni kwa kusudi lako, hivyo ninaomba umtumie kwa utukufu na heshima yako.

Unaweza kujiunga kwenye group la PASTORBON kwa kujaza fomu hapa chini: http://forms.gle/957djapjw8gFLkF36

3 thoughts on “MTUMISHI NI YUPI?

  1. Asante baba kwa somo zuri nimeelewa kuwa naweza kutumika kwa namna nyingi tofauti na nilivyokua naelewa kuwa lazima mtu asimame madhabahuni ndipo ahesabike kuwa ni mtumishi,.ubarikiwe baba naamini nitajikuta tatumika sawasawa na kusudi La Mungu kwa kupitia masomo haya.

  2. Somo zuri Baba nimeelewa Asantee sana
    Nilikuwa naomba utufundishe jinsi gan ya kumsifu Mungu.
    Na pia naomba kujua mwimbaji inabidi hawaje?

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s