TUFANYAJE KUZITENDA KAZI ZA MUNGU?

📖 Yohana 6:28 Basi wakamwambia, Tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu?

Mungu anaendelea kuongea na watumishi wake kama alivyoongea na akina Ibrahimu, Henoko, Musa, Eliya, Isaya na wengineo wengi. Bado anaongea na watu wake kama zamani, na ujumbe huu ni maongezi yake kwetu. Katika sura ya 18 ya kitabu cha Mwanzo tunaona Mungu alipanga kuiangamiza Sodoma na Gomora kutokana na maovu yao, lakini ili atimize hilo, tunasoma swali la ufunuo:

📖 Bwana akanena, Je! Nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Mwanzo 18:17

Bwana alitaka kumshirikisha mtumishi wake. Bwana aliongea na mtumishi wake na akamwambia mipango yake. Na katika mstari wa 19 anafunua siri kwa nini aliamua kuongea na Ibrahimu. Alisema:

📖 Kwa maana nimemjua …

Mungu alimjua Ibrahimu kuwa atafanya kwa kipau mbele jambo ambalo Bwana atamwambia. Bwana alijua kuwa Ibarahimu atamwamini huyu mtu na ataweza kuongea naye kibinadamu. Yakobo anatuambia kwamba Ibrahimu aliitwa “rafiki wa Mungu” (Yakoo 2:23)

Musa pia alikuwa rafiki wa Mungu ambaye waliweza kuongea ana kwa ana na kumfunulia mipango yake:

📖 Naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake … Kutoka 33:11

📖 Amosi 3:7 inasema “Hakika Bwana MUNGU hatafanya neno lo lote, bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake.”

Ahadi hizi siyo tu za kipindi cha zamani, maana Mungu tuliye naye ni Mungu ambaye kamwe habadiliki, yupo nyakati zote na habadiliki. Mungu hajaacha kuongea na watu wake katika mambo yake. Anataka kujifunua kwetu mara zote, lakini anajifunua kwa watu waaminifu kama alivyokuwa anajifunua kwao zamani.

Mwaka 2004 nilihudhuria mkutano wa kiroho katika uwanja wa Sokoine mkoani Mbeya, uliongozwa na Mwalimu Christopher Mwakasege, kwa mara ya kwanza nilisikia sauti ikiongea nami kama wazo kuwa “jiandae ukikua utafanya kazi hii, utaenda mataifa mengi kwa ajili yangu”. Haikupita nusu saa nikamsikia Mwalimu pale madhabahuni akisema kuna watoto wako hapa Bwana anataka niwaombee kwa kazi ya injili siku zijazo, tukapita mbele akaomba kuna maneno aliniambia nilimshangaa sana Mungu. Mwaka 2006 nilifunga siku tatu na kwa mara ya kwanza tulikuwa mlimani nikiomba na rafiki yangu Gasper Mungu akaongea nami tena, na hapo alinionyesha jinsi ambavyo atawaadhibu watendao dhambi – siwezi kusahau hadi leo. Toka kipindi hicho nilianza kujitambua kuwa mimi nitakuwa mtumishi wa Mungu!

Mwaka 2012 ndipo alipoongea nami tena waziwazi, nikiwa nasali kanisa langu lilelile la KKKT, akaniambia sasa nataka uanze kujifunza namna ya kunitumikia na nitakupeleka mahali pa kukua kiroho kwa haraka, nikapewa kuchagua mtumishi wa kunilea mmoja yuko Nigeria na mwingine yuko Tanzania. Katika ndoto hiyo niliambiwa changua nani akulee kati ya hao – sikujibu chochote, ndipo nikafunga na baada ya mfungo wa siku tatu nikajikuta jumapili ya disemba 16, 2012 nikiwa njiani kwenda kanisani (Lutheran), likaja wazo kwa nguvu sana kwamba tafuta kanisa la Efatha hapa Songea, sikujua kama pana kanisa la Efatha Songea, nilipowauliza watu wakaniambia lipo Mkuzo, hata mtaa wa Mkuzo pia sikuwahi kuusikia. Nikapanda daladala na nikafanikiwa kufika hapo na ndipo nikamkuta mmoja wa wale niliombiwa nichague anilee – Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira na akaongoza ibada na nikawa na amani tele ya kuokoka siku hiyo. Na kweli nikaokoka kwa kuongozwa na yeye mwenyewe, baada ya ibada akaniambia ukimaliza chuo kikuu unifuate Mwenge, na hata sasa ndiye aliyeniingiza rasmi kwenye utumishi huu wa kichungaji. Siku moja Bwana Yesu aliniambia usendelee kuhangaika kutafuta wa kumuoa bali mke ambaye utamuoa ni Vaileth, na siku nyingine akanitokea waziwazi na kusema fundisha viongozi wako (Julai 24, 2014). Sitaeleza yote hapa!

Wazo kuu

Mungu bado anaongea na watu wake hata leo, anasema kwa njia nyingi ikiwemo; Neno lake, muziki, watu, matukio yanayojirudia, mazingira, ndoto, maono, Roho Mtakatifu, mawazo, sauti ya wazi, amani na ishara namiujiza isiyo ya kawaida. Mungu daima anatuongoza, anatuelekeza, anatuonya, anatutia moyo, anatuahidi, anatufurahisha, tunatakiwa kuwa makini na kuuijua sauti yake ili tusiwe viziwi wa kiroho. Tutaweza kuzitenda kazi zake endapo tu tutafanya bidii kuisikia sauti yake hata kama dunia imejaa mashaka na mitazamo mingi.

Hatua za kusikia sauti ya Mungu

  1. Tuliza akili yako.
  2. Mfanye Mungu kuwa Mshauri wako namba moja.
  3. Uwe makini.
  4. Imarisha uhusiano wako na Mungu.
  5. Soma Biblia yako
  6. Fanya ibada (abudu)
  7. Daima tulia na kusikiliza

Je, unazifahamu njia nyingine ambazo Mungu anatumia kuongea na watu? Ziweke kwenye comment hapa chini.

🗣 TUOMBE

  1. Ee Baba, nisaidie kujua njia zako kwa namna nyepesi, niweze kukutumikia na kuuleta ulimwengu kwa Yesu Kristo!

Unaweza kujiunga kwenye group la PASTORBON la WhatsAPP kwa kujaza fomu hapa chini: https://forms.gle/957djapjw8gFLkF36

Pia, Like page ya Facebook: https://fb.me/boniemwa

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s